Kontakt

Anasia Sjøstedt-Elnef
Sognepræst i Herrested-Refsvindinge-Kullerup Pastorat
Herrested Præstegård

Laila Rasmussen
Graver
Telefon: 26 21 37 97

Menighedsrådet
Erik Poul O.N. Willadsen
Formand
Telefon: 50 70 10 13

Merete Flint Jensen
Næstformand
Telefon: 22 64 57 70

Nikolaj L. Muhs
Kasserer
Telefon: 40 11 37 84

Else M. Andersen
Kirkeværge
Telefon: 24 82 15 81

Webmaster
Rasmus Agertoft
E-mail: r(snabel-a)smusagertoft.dk