Kontakt

Kristina Løvenstrøm
Sognepræst i Vindinge-Kullerup Pastorat
Bøjdenvej 116
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 04 82 eller pr. e-mail
Træffes ikke mandag

Laila Rasmussen
Graver
Telefon: 26 21 37 97

Menighedsrådet
Erik Poul O.N. Willadsen
Formand
Telefon: 50 70 10 13

Merete Flint Jensen
Næstformand
Telefon: 22 64 57 70

Nikolaj L. Muhs
Kasserer
Telefon: 40 11 37 84

Nicoline Rubech Iwersen
Kontaktperson
Telefon: 28 15 82 81

Else M. Andersen
Kirkeværge
Telefon: 24 82 15 81

Lisbeth Pedersen
Regnskabsfører
Vindinge og Kullerup Menighedsråd
Lindevej 38
5800 Nyborg
Telefon: 28 79 87 54

Webmaster
Rasmus Agertoft

Reklamer