Kalender

Søndag den 8. september
Herrested Kirke kl. 9.00
Refsvindinge Kirke kl. 10.15

Søndag den 15. september
Refsvindinge Kirke kl. 9.00
Kullerup Kirke kl. 10.15

Søndag den 22. september
Herrested Kirke kl. 10.15

Søndag den 29. september
Kullerup Kirke kl. 9.00
Refsvindinge Kirke kl. 10.15

Søndag den 6. oktober
Refsvindinge Kirke kl. 9.00
Herrested Kirke kl. 10.15

Søndag den 13. oktober
Kullerup Kirke Kirke kl. 9.00 ved Rasmus Markussen fra Ørbæk Pastorat

Søndag den 20. oktober
Herrested Kirke kl. 10.15

Søndag den 27. oktober
Refsvindinge Kirke kl. 9.00
Kullerup Kirke kl. 10.15

Søndag den 3. november
Allehelgen
Herrested Kirke kl. 16.00
Refsvindinge Kirke kl. 19.00

Søndag den 10. november
Herrested Kirke kl. 9.00 ved Rasmus Markussen fra Ørbæk Pastorat

Søndag den 17. november
Kullerup Kirke kl. 9.00
Refsvindinge Kirke kl. 10.15

Søndag den 24. november
Herrested Kirke kl. 10.15